Erikoistumiskoulutuksen sisältö

Erikoistumiskoulutus

Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkärikoulutus koostuu pääosin työskentelystä erikoistuvan lääkärin ominaisuudessa keuhkosairauksien ja siihen läheisesti liittyvien lääketieteen erikoisalojen yksiköissä. Se johtaa keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkärin tutkinnon suorittamiseen.
Koulutus koostuu terveyskeskuskoulutuksesta, sisätautien alan koulutuksesta sekä keuhkosairauksien ja allergologian alan koulutuksesta. Mukana on myös teoreettista kurssimuotoista koulutusta ja moniammatillista johtamiskoulutusta. Keskeinen opetusmuoto on työskentely alan erikoislääkäreiden ohjauksessa. Lääketieteellisen tiedon lisäksi opiskellaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, ammatillisuuteen liittyvää osaamista, terveyden edistämisen taitoja ja oman ammattitaidon ylläpitämistä. Kaikki erikoistuvat saavat valmiudet bronkoskopiatoimintaan.

Koulutusohjelman suorittaminen

Koulutuksen kesto on vähintään 5 vuotta, mutta koulutuksen pituus tulee määräytymään osaamisperusteisen koulutuksen kriteereiden mukaan. Koulutusajasta vähintään yksi vuosi tapahtuu yliopistosairaalan ulkopuolella ja vähintään yksi vuosi yliopistosairaalassa. Koulutusajasta vähintään 9 kuukautta tulee suorittaa terveyskeskuksessa. Koulutusohjelma on kuvattu tarkemmin opinto-oppaassa.

Terveyskeskustyö

Kaikkien erikoisalojen koulutukseen sisältyy vähintään 9 kuukauden terveyskeskuskoulutusjakso. Jakso suoritetaan yliopiston hyväksymissä terveyskeskuksissa. Koulutusjaksoa suorittavalle nimetään terveyskeskuksessa yliopiston hyväksymä ohjaaja. Yleislääketieteen oppiala koordinoi ja hyväksyy 9 kuukauden terveyskeskusjakson.

Opinto-opas

Valtakunnallinen opinto-opas (sekä vanhat yliopistokohtaiset opinto-oppaat) löytyvät osoitteesta https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/opinto-oppaat/

2023

Kannatusjäsenet ja yhteistyökumppanit