Koulutukset

SKLY järjestää kaksi kertaa vuodessa jäsenilleen koulutusta: kaksipäiväiset keuhkolääkäripäivät keväisin sekä syksyllä yksipäiväisen syyskokouksen. Keuhkoalan tutkijoille suunnattua koulutusta järjestetään erikseen. SKLY järjestää lisäksi yhteistyössä Suomen Keuhkolääkärit -Suomen Lääkäriliiton alaosaston kanssa ylilääkärikokouksen elokuussa.  Tämän lisäksi SKLY osallistuu pohjoismaisen keuhkokokouksen (Nordic Lung Congress) järjestelyihin sekä Filha:n järjestämiin koulutuksiin. SKLY on mukana erikoistuville lääkäreille suunnattujen, yliopistosairaaloiden tuottaman koulutuksen koordinoinnissa. SKLY noudattaa koulutuksissaan lääkäriliiton ohjeistuksia lääketieteellisestä koulutuksesta. Kaikki koulutukset, joissa SKLY on mukana, tulee hyväksyttää etukäteen SKLY:n hallituksessa.

SKLY:n koulutukset

Tällä sivulla tiedotamme tulevien SKLY järjestämien koulutusten ilmoittautumisesta ja ennakkotietoja tulevien koulutusten päivämääristä.

LUE LISÄÄ

Erikoistuvien koulutukset

SKLY:n hallituksen koulutustyöryhmä on koordinoi erikoistuvien koulutuksia yhteistyössä viiden yliopistosairaalan, Filhan ja Työterveyslaitoksen kanssa.

LUE LISÄÄ

Muut koulutukset

Tutustu myös muuhun koulutustarjontaamme.

LUE LISÄÄ

2023

Kannatusjäsenet ja yhteistyökumppanit