Ulkoisia suosituksia ym.

Tällä sivulla on linkkejä sellaisiin ulkoisiin tietolähteisiin, joita Suomen keuhkolääkäriyhdistys suosittelee käytettäväksi.

Lista ei kata tavanomaisia kotimaisia hoitosuosituksia, eikä kotimaisia tai ulkomaisia alan julkaisuja. Sen sijaan sivulta voi löytää linkin mm. ulkomaisiin hoitosuosituksiin, joita ei ole toistaiseksi sisällytetty suomalaisiin suosituksiin, mutta jotka voivat tarjota työkaluja kliiniseen työhön. SKLY on myös erikseen pyytänyt luvan käyttää näitä suosituksia.


2023

Kannatusjäsenet ja yhteistyökumppanit