Lokikirja ja valtakunnallinen arviointi

Erikoistuvan lääkärin lokikirja

Keuhkosairauksiin erikoistuvan lääkärin lokikirjaa on uudistettu, ja tuorein versio on keväältä 2011. Lokikirjan voit ladata tekstin alla olevasta painikkeesta Word- tai PDF-muodossa. Lokikirjasta on tulossa sähköisesti tallennettava lomakeversio lähitulevaisuudessa. Lokikirjaa suositellaan käytettävän myös opintojen säännöllisten arviointikeskustelujen apuna.

 

Keuhkosairauksien erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen arviointi

Suomen Lääkäriliitto antoi 20.4.2011 päivitetyn suosituksen erikoislääkärikoulutuksen arvioinnista. Koulutusta antavien yksiköiden arvioinnin tavoitteena on kehittää erikoislääkärikoulutuksen laatua, sekä tunnistaa ja korjata mahdollisia koulutuksessa havaittuja puutteita. Lopullisena tavoitteena on tarjota koulutettaville lääkäreille hyvin organisoitu koulutus ja sen tuloksena hyvät tiedot ja taidot erikoislääkärinä toimimista varten.

Keuhkosairauksien erikoislääkärikoulutuksen arvioinnin valmistelu aloitettiin vuonna 2011, jolloin ensin tehtiin valtakunnallinen lokikirja eurooppalaiset suositukset huomioiden (Hermes, UEMS). Lokikirja on ladattavissa sähköisessä muodossa verkkosivuiltamme (ks. alla).

Koulutuksen valtakunnallinen arviointi toteutettiin vuonna 2013 ja 2016 sähköisenä kyselynä (FILHA:n tuella SurveyPal-ohjelmalla). Sähköiset kyselylomakkeet lähetettiin erikoistuville lääkäreille, heidän kouluttajilleen ja koulutuksen vastuuhenkilöille (ylilääkäri/professori). Tiedot kerättiin kaikilta ERVA-alueilta tiedekunnan erikoistumisohjelmaan ilmoittautuneilta lääkäreiltä. Kooste arvioinnista on nähtävissä PDF-muodossa ohessa. Vuoden 2016 kyselyyn tehtiin pieniä muutoksia jäseniltä ja erikoistuvilta saadun palautteen pohjalta.

Keuhkosairauksien erikoislääkärikoulutuksen laatua on aiemmin myös arvioitu v. 1997 ja v. 2013. Jatkossa erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen arviointi tehdään erikoistuvien lääkäreiden osalta säännöllisenä vuosittaisena arviointina v. 2016 alkaen. Laajennetusti koulutusta arvioidaan 3 vuoden välein (erikoistuvat lääkärit, kouluttajat ja vastuukouluttajat), jolloin arviointiin pyritään liittämään myös virtuaaliset klinikkavierailut koulutusyksiköissä.

Lisätietoja erikoislääkärikoulutuksen arvioinnista voi tarvittaessa kysyä arviointityöryhmän jäseniltä. Yhteyshenkilönä toimii Joni Niskanen (joni.niskanen@pshp.fi).

2023

Kannatusjäsenet ja yhteistyökumppanit