Erikoistumiskoulutuksen sisältö

Erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus koostuu 9 kk terveyskeskuspalvelusta,  1v 3 kk sisätautikoulutuksesta sekä 4 vuoden eriytyvästä koulutuksesta.

Eriytyvä koulutus

Eriytyvä koulutus sisältää vähintään 2 vuotta yliopistosairaalassa, 3-6 kk palvelua valvotun hoidon/tehohoidon yksikössä ja 3 kk yksikössä, jossa tehdään allergiatestauksia ja hoidetaan allergiapotilaita. 3 kk (muusta kuin yliopistosairaalan palvelusta) voidaan suorittaa muilla soveltuvilla erikoisaloilla esimerkiksi: anestesiologia ja tehohoito, ihotaudit ja allergologia, infektiosairaudet, radiologia, syöpätaudit, työterveyshuolto. Kliinisen koulutuksen lisäksi erikoislääkärikoulutukseen vaaditaan teoreettista kurssimuotoista ja toimipaikkakoulutusta sekä johtajakoulutus (10-30 op) yliopistosta riippuen. Päätoimisella tieteellisellä tutkimuksella voi korvata enintään 3kk sisätautikoulutuksesta ja 6kk eriytyvästä koulutuksesta.

2019

Kannatusjäsenet